de plannen | slakkenhuis | de organisatie | links | home | gastenboek

 

De plannen

Het project werd onderverdeeld in drie elementen waaraan de activiteiten waren gekoppeld. Gedurende winter en voorjaar nam het aantal te realiseren activiteiten toe.

Bewoners: gericht op menselijke contacten, kennismaking, samenwerking;
hier hoorden activiteiten rond winterfeesten bij, zoals de bollenguerrilla, Klik-project, Paasactiviteiten, Sint op bezoek, ansichtenproject, lentefeest. met de Sint op de foto, ansichtenproject, lentefeest.

Winkeliers: met de twee winkelcentra als middelpunt;
hier hoorden activiteiten bij als exposities in de etalages, tasjesproject, optocht, 2 kilometer waslijn door de wijk.

Buitenruimte: (blijvende) fysieke activiteiten buiten;
Schetsopdrachten voor beide winkelpleinen.

Voor meer informatie over Ik Woon In Tanthof kunt u contact opnemen met :
Stichting WE are CONCERNed, Tonny van Sommeren, telefoon 06-48 27 39 61 of Nathalie van de Hak, telefoon 06-24 26 96 81, e-mail : info@ikwoonintanthof.nl
Deelprojecten
1. Soepavond Slakkenhuis
2. Sint Foto-Shoot
3. Nachtelijke Bollenguerilla

4.a Kerstrozen en Kerstverhaal

4.b Kerstenquete
5. Schetsopdracht Bikoplein en Dashof

6.a Tasjesworkshop Volwassenen

6.b Opgepimpte Tasjes in Bibliotheek
7.a Tasjes op Scholen
7.b 2 km Waslijn door de Straten
8.a Klikproject
8.b Klikproject in Bibliotheek
9. Mijn Tanthof in Kaart
10. Blokkenkinderen
11. Paaseieren en Paasstukjes
12. Parasols Oppimpen
13. Tentoonstelling Parasols en Parade
14. Uitstuif Slakkenhuis
Evaluatie en Verantwoording