de plannen | slakkenhuis | de organisatie | links | home | gastenboek

Soepavond Slakkenhuis

15 november 2005. De straat en haar bewoners werd uitgenodigd in het Slakkenhuis om kennis te maken met het project en het IkWoonInTanthof-team. We hadden fantastische soepen gemaakt, puur natuur zonder kunstmatige rommel en in grote hoeveelheden, we konden de hele straat voorzien.

Een voorzichtig aantal van 7 bewoners kwam langs op de avond zelf: bewoners die in eerste instantie huiverig waren voor iets nieuws en openbaars (een ‘inloophuis’ in hun straat).
Door deze avond te organiseren werd de kiem gezaaid voor latere projecten en participatie van bewoners.
Van angst voor een ‘drugspand’ tot aandragen van meubilair, helpen met inrichting en de reservesleutel bij de buren achterlaten voor als het licht aan was blijven staan. Er ontstond een band, vertrouwen werd geschapen.
Door ook op ‘microniveau’ in de straat aanwezig te zijn kregen we veel voeling met de wijk, waren we op de hoogte van de actualiteiten, zoals kerstboom jatten, wrijvingen tussen winkeliers etc.
En bewoners uit de straat die niet aanwezig waren reageerden nieuwsgierig en positief en kwamen later een praatje maken of koffie drinken

Voor meer informatie over Ik Woon In Tanthof kunt u contact opnemen met :
Stichting WE are CONCERNed, Tonny van Sommeren, telefoon 06-48 27 39 61 of Nathalie van de Hak, telefoon 06-24 26 96 81, e-mail : info@ikwoonintanthof.nl
Deelprojecten
1. Soepavond Slakkenhuis
2. Sint Foto-Shoot
3. Nachtelijke Bollenguerilla

4.a Kerstrozen en Kerstverhaal

4.b Kerstenquete
5. Schetsopdracht Bikoplein en Dashof

6.a Tasjesworkshop Volwassenen

6.b Opgepimpte Tasjes in Bibliotheek
7.a Tasjes op Scholen
7.b 2 km Waslijn door de Straten
8.a Klikproject
8.b Klikproject in Bibliotheek
9. Mijn Tanthof in Kaart
10. Blokkenkinderen
11. Paaseieren en Paasstukjes
12. Parasols Oppimpen
13. Tentoonstelling Parasols en Parade
14. Uitstuif Slakkenhuis
Evaluatie en Verantwoording