de plannen | slakkenhuis | de organisatie | links | home | gastenboek

 

Uitstuif Slakkenhuis

Op 17 mei namen we afscheid, van de wijk, van de bewoners en alle instanties waar we mee samengewerkt hebben. In het Slakkenhuis, dat daarna ontmanteld werd en weer verhuurd zou worden aan een nieuwe bewoner, werd afscheid genomen van omwonenden, vrijwilligers en kunstenaars onder het genot van een hapje en een drankje.

Hessam, onze vrijwilliger, verzorgde de catering, net zoals de eerste keer toen we kennismaakten met de straat. Waar we ruim 7 maanden geleden begonnen met een schuchtere 7 bewoners, was nu de ruimte te klein. Ruim 40 mensen kwamen langs, veel bewoners, jongeren, ouderen, kinderen kwamen langs. Maar ook de opbouwwerker, de wijkcoördinator, de bewonerscommissie, wijkkrant, belangenplatform, woningbouwvereniging.
We waren even deel van de wijk geworden, Tanthof, een wijk met vele gezichten.

     
Voor meer informatie over Ik Woon In Tanthof kunt u contact opnemen met :
Stichting WE are CONCERNed, Tonny van Sommeren, telefoon 06-48 27 39 61 of Nathalie van de Hak, telefoon 06-24 26 96 81, e-mail : info@ikwoonintanthof.nl
Deelprojecten
1. Soepavond Slakkenhuis
2. Sint Foto-Shoot
3. Nachtelijke Bollenguerilla

4.a Kerstrozen en Kerstverhaal

4.b Kerstenquete
5. Schetsopdracht Bikoplein en Dashof

6.a Tasjesworkshop Volwassenen

6.b Opgepimpte Tasjes in Bibliotheek
7.a Tasjes op Scholen
7.b 2 km Waslijn door de Straten
8.a Klikproject
8.b Klikproject in Bibliotheek
9. Mijn Tanthof in Kaart
10. Blokkenkinderen
11. Paaseieren en Paasstukjes
12. Parasols Oppimpen
13. Tentoonstelling Parasols en Parade
14. Uitstuif Slakkenhuis
Evaluatie en Verantwoording